Problems

Problem Problem code Category Points AC % Users
[VOI Training] Rắn độc voi23snake Training 25p 100.0% 1
[VOI Training] Vé tàu miễn phí voi23ticket Training 20p 33.3% 3
[VOI Training] Xiên bẩn voi23stick Training 15p 12.5% 1
[VOI Training] Bật đèn voi23light Training 10p 41.9% 12
Hạt Đậu bfpea Training 10p 50.0% 1
Số Ngũ Hành nguhanh Training 15p 23.1% 3
Tổng đoạn con 2D bfsumquery2d Training 10p 81.1% 6
Tổng đoạn con bfsumquery Training 5p 48.6% 10
ShyWoou và thao tác trên vòng tròn swopr Contest 10p 16.7% 2
ShyWoou làm toán trên mảng swfnsum Contest 10p 58.6% 13
ShyWoou tạo xâu swbsn Contest 10p 29.6% 12
Số hơi đẹp (bản không dễ) cwdbnumh Training 15p 22.2% 4
Số hơi đẹp (bản dễ) cwdbnum Training 10p 13.8% 4
Tổng tích cực trị bfextreme Training 15p 27.3% 3
Ước chung lớn nhất bfgcd Training 10p 4.3% 3
Xâu con substr1 Training 10p 33.3% 1
Dịch chuyển move Training 10p 0.0% 0
Nhiếp ảnh gia photo Training 10p 33.3% 1
Đường đi trên bảng gridpaths Training 15p 37.0% 7
Tháp Hà Nội hntower Training 10p 90.9% 15
[QNOI 2021] Xâu luân phiên qn21altstr HSG cấp tỉnh 20p 25.0% 9
[QNOI 2021] Khiêu vũ qn21dance HSG cấp tỉnh 15p 11.0% 19
[QNOI 2020] Xếp hàng qn20lineup HSG cấp tỉnh 25p 24.2% 7
[QNOI 2020] Ước tự nhiên qn20natdiv HSG cấp tỉnh 15p 36.0% 33
[QNOI 2019] Rebuild qn19rebuild HSG cấp tỉnh 30p 100.0% 1
[QNOI 2019] Drill qn19drill HSG cấp tỉnh 25p 25.0% 2
[QNOI 2019] Function qn19function HSG cấp tỉnh 15p 27.0% 9
[QNOI 2018] CEZAR qn18cezar HSG cấp tỉnh 25p 100.0% 1
[QNOI 2018] LRGAME qn18lrgame HSG cấp tỉnh 20p 100.0% 1
[QNOI 2018] Poster qn18poster HSG cấp tỉnh 10p 41.2% 8
[QNOI 2017] Hành trình qn17trip HSG cấp tỉnh 15p 100.0% 1
[QNOI 2017] Đoạn thẳng qn17doanthang HSG cấp tỉnh 15p 100.0% 1
[QNOI 2017] Bảng nguyên tố qn17mprime HSG cấp tỉnh 15p 20.0% 2
[QNOI 2016] Xe máy điện qn16emotor HSG cấp tỉnh 15p 23.1% 5
[QNOI 2016] Robot khiêu vũ qn16dance HSG cấp tỉnh 15p 100.0% 1
[QNOI 2016] K-factor qn16kfactor HSG cấp tỉnh 10p 7.1% 2
[QNOI 2015] Gặp gỡ qn15gapgo HSG cấp tỉnh 15p 100.0% 1
[QNOI 2015] Xếp lịch qn15xeplich HSG cấp tỉnh 10p 50.0% 1
[QNOI 2015] Hoán vị thuận thế qn15hoanvi HSG cấp tỉnh 10p 93.3% 11
Knapsack knapsack Training 20p 25.8% 5
Cặp số tương đương sweq Training 10p 8.9% 5
Khu vui chơi sunworld Training 10p 6.7% 1
Phủ điểm hlcover Training 10p 0.0% 0
Tiền thưởng reward Training 10p 29.0% 8
Thuốc diệt virus nCov covgam Training 10p 71.4% 5
Mario cứu công chúa mario Training 10p 0.0% 0
Vé xe miễn phí vexe Training 10p 44.1% 10
Số đặc biệt sodb Training 10p 16.5% 9
Thay đổi chữ số tht2022sla4 Tin học trẻ 5p 29.2% 5
Ghép ô chữ anagramistica COCI 10 25.0% 2