Problems

Problem Problem code Category Points AC % Users
Chia nhóm divstu Contest 10p 18.8% 3
Du lịch travel Contest 25p 20.0% 1
Con đường gập ghềnh teleport Contest 15p 14.3% 1
Chia kẹo divcandy Contest 10p 24.3% 9
[qna2020]An và n em gái qn2020candy Training 10 19.1% 15
[qna2020]Căn bậc ba cuberoot Training 10 16.8% 11
[qn2020]xâu gọn xaugon Training 10 36.6% 43
[ITK20 TST] Mua quà tstflower Contest 15p 26.5% 6
[ITK20 TST] Đếm đường đi tstpath Contest 15p 2.4% 1
[ITK20 TST] Xếp vòng tròn tstsorted Contest 15p 22.9% 7
[ITK20 TST] Xếp ghế tstcolor Contest 10p 55.8% 36
Centroid and Diameter of a Tree bftree Training 10 60.0% 3
Xóa chữ số bfdigits Contest 10p 29.4% 17
Đổi quà Noel 2 bfnoel2 Contest 10p 11.9% 3
Biển Tam Tiến bfvolunteer Contest 10p 19.2% 9
Đổi quà Noel bfnoel Contest 10p 22.0% 10
Tổng chẵn lớn nhất bfeven Contest 5p 33.7% 24
[VOI Training] SEQ19845 voi23seq19845 Training 20p 27.3% 3
[VOI Training] Dãy con không giảm voi23nondec Training 20p 66.7% 3
[VOI Training] Giao bài tập voi23assigntask Training 20p 57.1% 4
[VOI Training] Huỳnh Hà Giang voi23bridge Training 20p 50.0% 1
[VOI Training] Bài toán 3-SUM voi233sum Training 15p 12.1% 7
[VOI Training] Chu trình du lịch voi23btrip Training 15p 27.6% 8
[VOI Training] Tom và Jerry voi23tomjerry Training 25p 28.6% 1
[VOI Training] Kangaroo voi23kangaroo Training 20p 16.7% 1
[VOI Training] Đảo Đan Uyên voi23duisland Training 20p 12.5% 3
[VOI Training] Trò chơi Mario voi23mario Training 20p 14.5% 8
[VOI Training] Xoắn ốc voi23spiral Training 25p 28.6% 1
[VOI Training] Chèo thuyền voi23boat Training 20p 6.9% 1
[VOI Training] Pháo hoa voi23fireworks Training 25p 42.9% 1
[VOI Training] VK19 voi23palquery Training 15p 12.0% 9
[VOI Training] Chia để trị voi23divconq Training 25p 2.0% 1
[VOI Training] Bài NP-khó voi23nphard Training 20p 9.2% 6
[VOI Training] Rắn độc voi23snake Training 25p 100.0% 1
[VOI Training] Vé tàu miễn phí voi23ticket Training 20p 14.8% 4
[VOI Training] Xiên bẩn voi23stick Training 15p 10.0% 1
[VOI Training] Bật đèn voi23light Training 10p 45.7% 15
Hạt Đậu bfpea Training 10p 25.0% 8
Số Ngũ Hành nguhanh Training 15p 22.2% 5
Tổng đoạn con 2D bfsumquery2d Training 10p 79.5% 7
Tổng đoạn con bfsumquery Training 5p 34.0% 11
ShyWoou và thao tác trên vòng tròn swopr Contest 10p 16.0% 2
ShyWoou làm toán trên mảng swfnsum Contest 10p 48.9% 17
ShyWoou tạo xâu swbsn Contest 10p 29.6% 12
Số hơi đẹp (bản không dễ) cwdbnumh Training 15p 21.1% 4
Số hơi đẹp (bản dễ) cwdbnum Training 10p 17.5% 10
Tổng tích cực trị bfextreme Training 15p 35.7% 7
Ước chung lớn nhất bfgcd Training 10p 11.6% 9
Đường đi trên bảng gridpaths Training 15p 37.0% 7
Tháp Hà Nội hntower Training 10p 90.9% 15