About


Hệ thống chấm bài lập trình tự động của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm được phát triển bởi đội ngũ LQDJudgeITNBK. Các ý kiến thắc mắc và góp ý xin liên hệ: