ShyWoou Special Contest

Sau khi nhấn "Tham gia cuộc thi" / "Join contest," các bạn click vào mục "PROBLEMS" trên thanh menu để xem đề bài của các bài toán.


Problems

Problem Points AC Rate Users
ShyWoou tạo xâu 10p 29.6% 12
ShyWoou làm toán trên mảng 10p 45.5% 35
ShyWoou và thao tác trên vòng tròn 10p 17.9% 3
ShyWoou và số phức 20p 0.0% 0

Comments


  • 3
    nqtrieu  commented on 7:45 a.m. 16 nov, 2022

    Ai đó tag Hữu Ý vào đây cho anh ấy hủy diệt contest này đi :((


  • -4
    HotStepBroz  commented on 11:07 p.m. 15 nov, 2022

    heli pri