100 / 100
AC | C++17
PuTuânitk20 vào 12:47 a.m. 1 sep, 2022
2.62s
18.6 MB
100 / 100
AC | C++17
feedingmachine vào 8:03 p.m. 28 jul, 2022
2.62s
10.8 MB
100 / 100
AC | C++17
__BruteForce__ vào 12:31 p.m. 31 aug, 2022
2.71s
10.8 MB
100 / 100
AC | C++14
ngochuy vào 9:40 p.m. 31 aug, 2022
2.79s
26.9 MB
100 / 100
AC | C++14
VLTisME vào 10:12 p.m. 3 sep, 2022
2.82s
26.2 MB
100 / 100
AC | C++11
BRUH vào 3:46 p.m. 1 sep, 2022
2.82s
7.0 MB
100 / 100
AC | C++17
tonguyenducbang vào 2:11 p.m. 2 aug, 2023
2.85s
18.5 MB
100 / 100
AC | C++17
minhkhoa vào 11:00 p.m. 5 aug, 2022
2.91s
98.5 MB
100 / 100
AC | C++17
ITK20_FUCS vào 8:26 p.m. 31 aug, 2022
2.95s
42.6 MB
100 / 100
AC | C++17
nobodytk11 vào 11:45 p.m. 26 jul, 2022
2.98s
94.6 MB
100 / 100
AC | C++17
nqtrieu vào 3:13 p.m. 30 jul, 2023
3.02s
18.6 MB
100 / 100
AC | C++17
taimoitapcode1 vào 8:11 a.m. 2 aug, 2023
3.16s
18.5 MB
100 / 100
AC | C++17
ttdanh vào 1:19 a.m. 21 sep, 2023
3.43s
18.5 MB
100 / 100
AC | C++14
CaiWinDao vào 11:08 p.m. 24 jul, 2022
3.62s
9.3 MB
85 / 100
TLE | C++14
BK_Sky vào 9:41 a.m. 27 jul, 2022
---
102.9 MB
jjiangly vào 11:45 p.m. 26 jul, 2022
0.17s
29.2 MB
70 / 100
RTE | C++14
vilesport vào 11:45 a.m. 27 jul, 2022
0.47s
3.5 MB
70 / 100
RTE | C++14
HuyNhay vào 11:44 p.m. 26 jul, 2022
0.53s
15.5 MB
DuckITK19 vào 11:49 p.m. 26 jul, 2022
1.22s
98.2 MB
70 / 100
RTE | C++14
Amous vào 11:43 p.m. 26 jul, 2022
1.73s
48.0 MB
70 / 100
TLE | PY3
KAZU vào 10:03 p.m. 2 aug, 2023
---
67.0 MB
baoquan vào 11:46 p.m. 26 jul, 2022
0.88s
86.9 MB
20 / 100
RTE | C++14
phuocitk20 vào 11:56 p.m. 26 jul, 2022
1.20s
1.5 MB
20 / 100
TLE | C++14
BlockyBlock vào 8:00 a.m. 27 jul, 2022
---
3.1 MB