Hello World


posted on Feb. 26, 2022, 9:15 p.m.

Chào mừng đến với NBKOJ!

1
print("ilovecp")

Hãy cùng thử sức bằng một bài tập siêu khó.

Update: Bọn mình đã bổ sung thêm hai ngôn ngữ Python và Pascal vào máy chấm để phục vụ nhiều bạn hơn :D.


Comments

There are no comments at the moment.