NBK Regular Contest 01

Sau khi nhấn "Tham gia cuộc thi" / "Join contest," các bạn click vào mục "PROBLEMS" trên thanh menu để xem đề bài của các bài toán.


Problems

Problem Points AC Rate Users
Bộ bốn GCD lớn nhất 10p 30.5% 36
Min Xor Operator 10p 41.1% 18
Đếm dãy ngoặc đúng 10p 60.5% 19
Tìm đường Tam Kỳ 10p 41.2% 30
Đếm dãy số 10p 27.0% 9

Comments


 • -3
  4uckd3v  commented on 4:55 p.m. 6 aug, 2023

  All in bruteforce


  • -2
   nqtrieu  commented on 10:00 p.m. 6 aug, 2023

   Em all in bruteforce nghe dieu the


 • -7
  HotStepBroz  commented on 3:00 p.m. 6 aug, 2023

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • -2
  VLTisME  commented on 12:51 a.m. 5 aug, 2023

  khong


 • -5
  4uckd3v  commented on 10:26 p.m. 4 aug, 2023

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • -5
  nqtrieu  commented on 3:03 p.m. 4 aug, 2023

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.